PM Enterprises

Zaproszenie do współpracy

Współczesne technologie zapewniają dostęp do wiedzy, sprzętu, oprogramowania, finansów, ale to wysokie kompetencje merytoryczne oraz rozumienie zjawisk społecznych, wiedza psychologiczna, umiejętności menedżerskie i komunikacja stanowią podstawę porozumienia, unikania konfliktów, jak też osiągania dobrych wyników.

To nie jest łatwe zadanie, żeby jeden człowiek posiadał wszystkie niezbędne umiejętności, kompetencje i warunki osobowościowe charakteryzujące idealnego menadżera. Rozwiązaniem może być budowa efektywnego zespołu, który potrafi wytyczyć strategie, zebrać zespół i osiągać założone cele. Znajomość poszczególnych osób, ich zachowań i ich ról zespołowych pozwala zrozumieć zachodzące interakcje, odpowiednio dobrać osoby do stanowisk w zespole, czy też usprawnić komunikację pomiędzy nimi oraz ograniczyć konflikty.

W celu wsparcia menedżerów proponujemy warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu z doświadczeniem w zarządzaniu, certyfikowanych trenerów, psychologów, coachów ICC i ICF, ale też konsultantów modeli diagnozy potencjału pracowników i całych zespołów (do wyboru) INSIGHTS DISCOVERY, EXTENDED DISC, D3 (połączenie DISC, TEAMS, BAI, Values) oraz BELBIN. Uczymy efektywnego wykorzystania zasad budowania zespołów podanych przez LENCIONI i zarządzania sytuacyjnego BLANCHARDA. Dodatkowo w trakcie diagnozy trenerzy przeprowadzą testy i kwestionariusze psychologiczne wspierające menedżerów w budowaniu i zarządzaniu swoimi zespołami, w tym np. badające cechy osobowości i temperamentu, czy np. kompetencje społeczne. Zajęcia są prowadzone w formie praktycznych ćwiczeń zgodnych z bieżącymi potrzebami uczestników. To wyjątkowo efektywna metoda pracy, która spotyka się z dużym zainteresowaniem klientów.

Oferta obejmuje warsztaty menedżerskie budowania i diagnozy zespołów, odkrywania potencjału pracowników, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Uzupełnieniem mogą być prowadzone według najwyższych międzynarodowych standardów ICC oraz ICF sesje coachingowe. Warsztaty i treningi zawsze są poprzedzone analizą potrzeb klienta oraz przygotowaniem szytej na miarę oferty. Zachęcamy do kontaktu.

Warsztaty kompetencji menedżerskich

Dla kogo?

Menedżerowie i ich zespoły

Korzyści dla uczestników:

Nabycie i wyćwiczenie „miękkich” umiejętności menedżerskich, w tym zrozumienie zachowań poszczególnych osób, ich ról zespołowych, zachodzących interakcji, odpowiedniego dobru osób do stanowisk i współpracy w zespole oraz komunikacji pomiędzy nimi i zarządzania konfliktami.

Jak?

Warsztaty, ćwiczenia i praktyka, sesje coachingowe według międzynarodowych standardów ICC i ICF oraz diagnoza w oparciu o modele określania potencjału pracowników i całych zespołów (do wyboru) INSIGHTS DISCOVERY, EXTENDED DISC, D3 (połączenie DISC, TEAMS, BAI, Values) oraz pracy zespołowej BELBIN, LENCIONI i zarządzania sytuacyjnego BLANCHARDA.

Kto poprowadzi?

Kontakt:

Małgorzata Wąsowska – Chęć
tel. 601 28 48 82, e-mail: malgorzata.wasowska@pmenterprises.pl.
PM Enterprises Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 19/14, 01-230 Warszawa