PM Enterprises

Witamy na stronie internetowej firmy PM Enterprises Sp. z o.o.

PM Enterprises Sp. z o.o. od kilkunastu lat zajmuje się konsultingiem. Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze obejmujące usługi zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie strategicznym oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmujemy się w szczególności przygotowywaniem wycen, oceną projektów inwestycyjnych, analizą opłacalności i efektywności inwestycji oraz szkoleniami w formule coachingowej. Pracujemy zarówno dla małych, średnich jak i dużych klientów. Do każdego zlecenia podchodzimy elastycznie, jednocześnie zachowując najwyższe standardy. Zawsze szukamy najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia klienta oraz wykonawcy, które zagwarantują profesjonalne i rzetelne wykonanie usługi oraz terminowość wykonania zlecenia. Jesteśmy lojalni wobec naszych Klientów.

Wyceny

Zwykle wyceny są wykonywane w związku z planowanymi transakcjami kupna-sprzedaży akcji lub udziałów, fuzji i przejęć, wnoszenia aportów, podziału przedsiębiorstwa, podwyższania kapitału własnego, procesów prywatyzacyjnych, przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy lub oceny efektywności budowanych strategii rozwoju. Wykonujemy także wyceny na potrzeby zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Wykonujemy wyceny:

Wyceny możemy przygotować na kilka sposobów. Wybór konkretnych metod jest uzależniony od tego, czy chcemy określenia wartości rynkowej całego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa, bądź wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności znaków towarowych lub marek.

Kluczowym elementem prawidłowego określenia szacunkowej wartości rynkowej jest dobór właściwych metod wyceny. Wybór metod uzależniamy między innymi od tego, jakie zadania ma realizować wycena i w jakim celu jest wykonywana, jak również od oczekiwań klientów.

Każdorazowo staramy się być w tym obszarze bardzo elastyczni i proponujemy zastosowanie odpowiednich metod wyceny w zależności od posiadanych przez firmę lub właściciela danych, ich dostępności, branży w której działa firma, punktu w cyklu rozwoju w którym znajduje się przedsiębiorstwo jak również celu wyceny. Rozumiemy, że nie wszystkie dane są łatwo dostępne, a czasem ich zdobycie może przekraczać koszt przygotowania samej wyceny.

Optymalizacja procesów biznesowych, programy naprawcze firmy, programy restrukturyzacji i rozwoju

Funkcjonowanie każdej firmy opiera się na przepływie zasobów, które podlegają określonym procesom. Zmiany w otoczeniu wymagają, aby firma stale monitorowała oraz usprawniała procesy biznesowe aby pozostać konkurencyjną.

Wspieramy naszych Klientów w tym obszarze poprzez doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów, poprawy działalności operacyjnej, zmian organizacyjnych oraz identyfikację i usprawnienia różnych obszarów obszarach funkcjonowania firmy.

Analiza i ocena standingu finansowego firmy

Analiza i ocena standingu finansowego jest częścią ogólnej oceny przedsiębiorstwa. Oferta w tym obszarze zawiera przygotowanie opinii/raportu na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, oceny projektu inwestycyjnego, biznes planu, budżetu, optymalizacji kosztów. Wykonujemy tego rodzaju raporty dla Aniołów biznesu oraz firm zawodowo zajmujących się inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia oraz firmy funkcjonujące na rynku.

Warsztaty i szkolenia w formule coachingowej

Naszym Klientom proponujemy warsztaty coachingowe obejmujące komunikację międzyludzką, sprzedaż, jak też zarządzanie czasem, ustalanie celów, opracowywanie strategii działania zespołów i firm, zarządzania zasobami, finansowania inwestycji, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania finansami zarówno osobistymi, jak też przedsiębiorstwa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą jak również o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzyskania dalszych informacji.