PM Enterprises

Warsztat kompetencji menedżerskich

Współczesne technologie zapewniają dostęp do wiedzy, sprzętu, oprogramowania, finansów, ale to wysokie kompetencje merytoryczne, inteligencja emocjonalna, odporność psychiczna oraz rozumienie zjawisk społecznych, wiedza psychologiczna, umiejętności menedżerskie i komunikacja stanowią podstawę porozumienia, unikania, czy rozwiązywania konfliktów, jak też osiągania dobrych wyników. Pracownicy nie zajmują się bowiem sami sobą i swoimi konfliktami, ale szukają najlepszych, możliwych rozwiązań w danych warunkach.

To nie jest łatwe zadanie, aby jeden człowiek posiadał wszystkie niezbędne umiejętności, kompetencje i warunki osobowościowe charakteryzujące idealnego menadżera. Rozwiązaniem może być budowa efektywnego zespołu, który potrafi wytyczyć strategie, zebrać zespół i osiągać założone cele. Znajomość poszczególnych osób, ich zachowań i ich ról zespołowych, wpływu społecznego pozwala zrozumieć zachodzące interakcje, odpowiednio dobrać osoby do stanowisk w zespole, czy też usprawnić komunikację pomiędzy nimi oraz ograniczyć konflikty.

W celu wsparcia menedżerów proponujemy warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu z doświadczeniem w zarządzaniu, certyfikowanych trenerów, psychologów, coachów, ale też konsultantów modeli diagnozy potencjału pracowników i całych zespołów (do wyboru) EXTENDED DISC, D3 (połączenie DISC, TEAMS, BAI, Values), FRIS oraz BELBIN. Uczymy efektywnego wykorzystania zasad budowania zespołów podanych przez LENCIONI i zarządzania sytuacyjnego BLANCHARDA. Dodatkowo w trakcie diagnozy trenerzy przeprowadzą testy i kwestionariusze psychologiczne wspierające menedżerów w budowaniu i zarządzaniu swoimi zespołami, w tym np. badające cechy osobowości i temperamentu, czy np. kompetencje społeczne. Zajęcia są prowadzone w formie praktycznych ćwiczeń zgodnych z bieżącymi potrzebami uczestników. W razie potrzeby rozszerzamy materiał o style zarządzania, etapy zmiany, odporność psychiczną, zarządzanie stresem, zaburzenia psychiczne, współpracę, rozumienie różnych branż i kultury oraganizacyjnej. To wyjątkowo efektywna metoda pracy, która spotyka się z dużym zainteresowaniem klientów.

Oferta obejmuje warsztaty menedżerskie budowania i diagnozy zespołów, odkrywania potencjału pracowników, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Uzupełnieniem mogą być prowadzone według najwyższych międzynarodowych standardów ICF sesje coachingowe. Warsztaty i treningi zawsze są poprzedzone analizą potrzeb klienta oraz przygotowaniem szytej na miarę oferty. Zachęcamy do kontaktu.

Warsztaty kompetencji menedżerskich

Dla kogo?

Menedżerowie i/lub ich zespoły

Korzyści dla uczestników:

Nabycie i wyćwiczenie „miękkich” umiejętności menedżerskich, w tym zrozumienie zachowań poszczególnych osób, ich ról zespołowych, zachodzących interakcji, odpowiedniego dobru osób do stanowisk i współpracy w zespole oraz komunikacji pomiędzy nimi i zarządzania konfliktami.

Jak?

Warsztaty, ćwiczenia i praktyka, sesje coachingowe według międzynarodowych standardów ICF oraz diagnoza w oparciu o modele określania potencjału pracowników i całych zespołów (do wyboru) EXTENDED DISC, D3 (połączenie DISC, TEAMS, BAI, Values), FRIS oraz pracy zespołowej dra BELBIN-a, LENCIONI i zarządzania sytuacyjnego BLANCHARDA.

Kto poprowadzi?

Małgorzata Wąsowska – Chęć

Coach PCC ICF, EPC, Mentor, Trener, Ekonomistka, Psycholog, Konsultantka metod DISC D3, FRIS, BELBIN

Certyfikowany Coach ICF na poziomie PCC z udokumentowanym doświadczeniem ponad 2000 godzin coachingowych (w trakcie certyfikacji na poziomie MCC), profesjonalny i doświadczony mentor w obszarze biznesu, zarządzania zespołami oraz coachingu, finansistka, bankowiec i strateg z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze oceny projektów inwestycyjnych, biznes planów, strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorstw, realizacji zadań i projektów, prowadzenia firm i zarządzania pracą, start-upów, wycen przedsiębiorstw, w tym notowanych na GPW i międzynarodowych korporacji z wielomilionowymi obrotami, współpracy także z TFI i biegłymi rewidentami, w tym z Wielkiej Czwórki. Pracowała na różnych stanowiskach w bankach, instytucjach finansowych i konsultingowych, była syndykiem, a obecnie poza działalnością trenerską, mentorską i coachingową zajmuje się także wycenami przedsiębiorstw na rzecz funduszy zamkniętych TFI. Jej wiedza oparta jest na wieloletniej praktyce zawodowej ze spółkami z różnych branż i form prawnych oraz doświadczeniem w wycenach, projektach zmian, szkoleniach, coachingu i mentoringu dla kadry menedżerskiej. To unikalne połączenie praktyki i teorii. W trakcie warsztatów podaje konkretne doświadczenia i case study z praktyki biznesowej, co jest istotną wartością dodaną. Ostatnio jej zainteresowanie związane jest w wykorzystaniem metodologii Kanban w praktyce biznesowej.

Absolwentka m.in. kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i Podyplomowych Studiów Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła też akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art and Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International i uzyskała certyfikat Erickson Professional Coach. Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia.

Więcej informacji na stronie: coaching4smart

Kontakt:

Małgorzata Wąsowska – Chęć
tel. 601 28 48 82, e-mail: malgorzata.wasowska@pmenterprises.pl.
PM Enterprises Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 19/14, 01-230 Warszawa