PM Enterprises

Podstawowe informacje o firmie

PM Enterprises jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000202372.

Kapitał zakładowy (wpłacony): 25000 PLN

Adres siedziby spółki: ul. Skierniewicka 19/14, 01-230 Warszawa.

NIP: 957-07-49-024

REGON: 191785671

Rachunek bankowy: 12 1020 1185 0000 4102 0075 0497

Jak się z nami skontaktować

Email: biuro@pmenterprises.pl

Telefon: +48 601284882

Zastrzeżenia prawne

Informujemy, że wszelkie treści,grafika i materiały multimedialne zawarte na stronach internetowych www.pmenterprises.pl są własnością PM Enterprises Sp. z o.o. i nie mogą być powielane oraz wykorzystywane bez naszej zgody.

Informacje umieszczone na naszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. PM Enterprises dokłada wszelkich starań, aby informacje te były kompletne, rzetelne i bazowały na wiarygodnych danych. Firma nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brak aktualnych informacji, podobnie jak za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.