PM Enterprises

Narzędzie DISC D3™ (DISC/TEAMS/VALUES,BAI)

An Explanation of DISC ProfilingSecret To Understanding People

A Short Histroy of DISC

Podstawową wiedzą, jaka jest niezbędna do świadomego funkcjonowania jest znajomość siebie. Mając tę wiedzę wiele sytuacji i osób nie zaskakuje. Z tego względu zapraszamy osoby indywidualne, menedżerów i zespoły do skorzystania z możliwości diagnozy swojego potencjału, sposobów komunikacji, reagowania w stresie, czy zarządzania i czynników motywacji.

DISC D3 to badanie behawioralnych zachowań. Narzędzie składa się z analizy pod czterema kontami:

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raportu z badania, który może być przygotowany w języku polskim i/lub angielskim. W nim znajdą się zarówno wyniki, jak też podane zostaną obszary do rozwoju.

Korzyści dla badanej osoby:

Zalecane dla:

Zakup testu:

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji:

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych w celu wykonania badania. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (rozmowa przez kominikator internetowy, czas ok. 1 h).

Cena zakupu:

700,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość konsultacji z certyfikowanym konsultantem DISC D3 Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody Belbin, doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

Narzędzie BELBIN

What Are Belbin Team RolesWhat is Belbin? (A Guide to Belbin Team Roles)

Introduction to Belbin

Przykłady ról

Belbin Team Roles - The ShaperBelbin Team Roles - The Specialist

Wieloletnie badania prowadzone przez dra M. Belbina pokazały, że efektywne zespoły są zbudowane z osób, które pełnią do 9 różnych ról. Zwykle ludzie pełnią 2-3 ról i są one przez nich preferowane. Bywa, że u niektórych role są u osób rozłożone równo, a u innych jest niskie nasilenie roli. To daje podstawę do podejmowania decyzji o delegowaniu zadań, o motywacji, sposobie komunikacji i ewentualnych konfliktach. Wartościowe jest uzyskanie informacji dla zarządzających i współpracowników, które role są przez daną osobę też akceptowane i które niezalecane. Szczególnie korzystana dla zespołu jest informacja 360 stopni. Pozwala zweryfikować to, co wydaje się osobie i co zauważa zespół w codziennych działaniach oraz zachowaniu, jak też zbudować matrycę silnych i słabych stron osoby oraz zespołu.

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raportu z badania w języku polskim. W nim znajdą się zarówno wyniki, jak też silne strony osoby, słabości i zalecane style pracy. Można badanie pogłębić poprzez wygenerowanie raportu o całym zespole.

Korzyści

Zalecane

Zakup testu

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych w celu wykonania badania. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (w trybie on – line do 1 h).

Cena zakupu

500,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość kontaktu z certyfikowanym konsultantem DISC D3 Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody Belbin. Doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.