PM Enterprises

Narzędzie FRIS

Warto wiedzieć, że inni ludzie funkcjonują inaczej i że nie robią nam na złość, ale po prostu są inni. Inaczej przetwarzają informację. Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTYRELACJEIDEESTRUKTURY (w skrócie FRIS®), w oparciu o które ludzie przetwarzają otaczający świat.

Perspektywa FAKTY

Szybkie decyzje, logika, szybkość, skłonność do podejmowania decyzji i akceptacja dla ryzyka, dążenie do celu.

Perspektywa RELACJE

Intuicyjne rozpoznanie co łączy osoby, obiekty i zdarzenia, decyzje podejmowane są z uwzględnieniem ich wpływu na ludzi.

Perspektywa IDEI

Kreatywne podejście do problemu i znalezienia rozwiązania, wieloznaczność jako kryterium działania.

Perspektywa STRUKTURY

Szczegółowa weryfikacja danych i poddawanie ich głębokiej analizie, perfekcjonizm.

Przykłady wdrożeń

Szczegółowy opis narzędzia: Poznaj FRIS

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raport z badania, który może być przygotowany w języku polskim. W raporcie tym znajdują się nie tylko wyniki, ale także obszary do rozwoju.

Korzyści dla badanej osoby

Zalecane dla

Zakup testu:

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji:

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych w celu wykonania badania. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (rozmowa przez komunikator internetowy, czas ok. 1 h).

Cena zakupu:

500,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość konsultacji z certyfikowanym Trenerem FRIS Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody Belbin i DISC D3, doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

FRIS Partner

Narzędzie DISC D3™ (DISC/TEAMS/VALUES,BAI)

An Explanation of DISC ProfilingSecret To Understanding People

A Short Histroy of DISC

Podstawową wiedzą, jaka jest niezbędna do świadomego funkcjonowania jest znajomość siebie. Mając tę wiedzę wiele sytuacji i osób nie zaskakuje. Z tego względu zapraszamy osoby indywidualne, menedżerów i zespoły do skorzystania z możliwości diagnozy swojego potencjału, sposobów komunikacji, reagowania w stresie, czy zarządzania i czynników motywacji.

DISC D3 to badanie behawioralnych zachowań. Narzędzie składa się z analizy pod czterema kontami:

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raportu z badania, który może być przygotowany w języku polskim i/lub angielskim. W nim znajdą się zarówno wyniki, jak też podane zostaną obszary do rozwoju.

Korzyści dla badanej osoby:

Zalecane dla:

Zakup testu:

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji:

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych w celu wykonania badania. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (rozmowa przez komunikator internetowy, czas ok. 1 h).

Cena zakupu:

700,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość konsultacji z certyfikowanym konsultantem DISC D3 Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody Belbin oraz Trenerem FRIS, doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

Narzędzie BELBIN

What Are Belbin Team RolesWhat is Belbin? (A Guide to Belbin Team Roles)

Introduction to Belbin

Przykłady ról

Belbin Team Roles - The ShaperBelbin Team Roles - The Specialist

Wieloletnie badania prowadzone przez dra M. Belbina pokazały, że efektywne zespoły są zbudowane z osób, które pełnią do 9 różnych ról. Zwykle ludzie pełnią 2-3 ról i są one przez nich preferowane. Bywa, że u niektórych role są u osób rozłożone równo, a u innych jest niskie nasilenie roli. To daje podstawę do podejmowania decyzji o delegowaniu zadań, o motywacji, sposobie komunikacji i ewentualnych konfliktach. Wartościowe jest uzyskanie informacji dla zarządzających i współpracowników, które role są przez daną osobę też akceptowane i które niezalecane. Szczególnie korzystana dla zespołu jest informacja 360 stopni. Pozwala zweryfikować to, co wydaje się osobie i co zauważa zespół w codziennych działaniach oraz zachowaniu, jak też zbudować matrycę silnych i słabych stron osoby oraz zespołu.

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raportu z badania w języku polskim. W nim znajdą się zarówno wyniki, jak też silne strony osoby, słabości i zalecane style pracy. Można badanie pogłębić poprzez wygenerowanie raportu o całym zespole.

Korzyści

Zalecane

Zakup testu

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych w celu wykonania badania. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (w trybie on – line do 1 h).

Cena zakupu

500,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość kontaktu z certyfikowanym Trenerem Belbin Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody DISC D3 i Trenerem FRIS. Doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

MTQ48

Wieloletnie badania psychologów z wielu krajów pokazały, że odporność psychiczna jest fundamentem osiągania sukcesu. To cecha osobowości, która odpowiada aż za 25% różnic w efektywności działania. Wysoka odporność psychiczna ma szczególne znaczenie w środowisku biznesowym, gdzie ludzie działają w obliczu wyzwań, zmian, wieloznaczności, niepewności, złożoności. Odporność psychiczna w rozumieniu modelu MTQ48 to cecha osobowości określająca w znacznym stopniu, jak efektywnie w obliczu stresu, presji, wyzwania, niezależnie od sytuacji.

Kilka informacji o narzędziu:

Thriving in a Crisis Dr John Perry and Professor Peter CloughThe 4 C's - Challenge

Korzyści dla badanej osoby:

Zalecane dla:

Zakup testu:

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami oraz informacją zwrotną.

Termin realizacji:

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie/link do badanych. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-3 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (rozmowa przez komunikator internetowy, czas ok. 1 h).

Cena zakupu:

500,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość konsultacji z certyfikowanym Trenerem MTQ48 Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody FRIS, Belbin i DISC D3, doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

ILM72 logo

Narzędzie ILM72 – badanie stylu przywództwa

Kwestionariusz ILM72 jest wynikiem badań prowadzonych przez AQR International we współpracy z brytyjskim ILM (Instytutem Rozwoju Przywództwa i Zarządzania) i integruje 50 podstawowych modeli przywództwa.

Styl przywództwa menadżera zawiera się w 9 wymiarach: 3 skalach ogólnych oraz 6 szczegółowych.

Skale ogólne to:

  1. Koncentracja na osiąganiu rezultatów
  2. Koncentracja na poszczególnych pracownikach
  3. Koncentracja na pracy zespołowej

Skale szczegółowe to:

  1. Zorientowany na zadania vs ludzi
  2. Elastyczny vs zasadniczy
  3. Zdecentralizowany vs scentralizowany
  4. Zarządzający przez pochwały vs wymagania
  5. Nastawiony na proces vs efekt
  6. Oparty na zdobytej wiedzy vs wrodzonych zasobach

Stosowany indywidualny styl przywódczy przez konkretnego menadżera jest jednym z kluczowych elementów skuteczności, co wpływa też na zaangażowanie pracowników w osiąganiu celów organizacji. Nie ma jednego najlepszego stylu. Każdy styl ma swoje zalety i wady. Warto znać swój styl przywództwa, gdyż pozwala to na refleksję, czy preferowany styl przystaje do aktualnej sytuacji firmy, ale też jego zespołu.

Indywidualny styl przywództwa możesz zbadać za pomocą Kwestionariusza ILM72 (The Integrated Leadership Measure). Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci rozbudowanego raportu z badania zostaną przedstawione podczas spotkania z osobą badaną (sesja informacji zwrotnej).

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raport z badania, który może być przygotowany w języku polskim. W raporcie tym znajdują się nie tylko wyniki, ale także obszary do rozwoju.

Korzyści dla badanej osoby

Zalecane dla

Zakup testu

Można zamówić 1 lub więcej testów wraz z raportami.

Termin realizacji

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu, w ciągu 1-2 dni roboczych skontaktuje się trener i potwierdzi zamówienie oraz wyśle zaproszenie do badanych osób w celu wykonania testów. Po pełnym wykonaniu badania każda z osób otrzyma raport w ciągu 1-2 dni roboczych. Raport może być dodatkowo omówiony (rozmowa przez komunikator internetowy, czas ok. 1 h).

Cena zakupu

500,00 PLN brutto za 1 szt.

W przypadku większej liczby jest możliwość negocjowania ceny.

Wartością dodaną jest możliwość konsultacji z certyfikowanym Trenerem FRIS Małgorzatą Wąsowską – Chęć, coachem PCC ICF, EPC oraz konsultantem metody MTQ48, ILM72, FRIS, Belbin i DISC D3, doświadczonym praktykiem i trenerem biznesu, jak też ekonomistą i psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pmenterprises.pl.

Pomoc psychologiczna dla firm / Employee Assistance Program

Badania wskazują, że ok. 20% pracowników w firmach boryka się z problemami psychicznymi. Efektem tego jest spadek ich efektywności, rezygnacja z pracy, konflikty, wypalenie zawodowe, problemy ze snem, depresja, stany lękowe (w tym spowodowane covid), niespodziewane zwolnienia lekarskie, niedokończone projekty, nadmierny stres, ale też mniejsze przychody i generowanie kosztów oraz strat. Wychodząc naprzeciw tym problemom pragniemy zaproponować szeroki pakiet wsparcia w postaci pomocy psychologicznej, warsztatów merytoryczno-psychologicznych, warsztatów w zakresie zarządzania, testów, interwencji kryzysowej, psychoedukacji, terapii, rozwoju osobistego, mentoringu i coachingu. Takie rozwiązania sprzyjają nie tylko dobrym wynikom, ale także zdrowej atmosferze, lepszemu zdrowiu pracowników i komfortowi pracy w firmie.

W ramach pakietu, z pomocy online może korzystać grupa pracowników z danej firmy. Każdy z nich ma prawo do kontaktu ze specjalistą pracującym w obszarze którego dotyczy problem i wtedy kiedy tego najbardziej potrzebuje, przy zapewnieniu pełnej poufności.

Konsultacja psychologiczna

200,00 PLN za 50 minut plus VAT według obowiązujących stawek.

Coaching

500,00 PLN plus 23% VAT za 60 minutową wizytę.

Ceny warsztatu są ustalane indywiduwalnie w zależności od potrzeb danej firmy.

W celu umówienia usługi prosimy o kontakt emailowy pod adresem biuro@pmenterprises.pl.

W ciągu 1-2 dni skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia zakresu współpracy i terminów ich realizacji. W nagłych przypadkach można umówić się także poprzez wizyty na Znanym Lekarzu.